Privacybeleid

Orange Immo bv / Orange Beheer bv respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.  In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.  Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Orange Immo bv / Orange Beheer bv, Rijksweg 427, 3630 Maasmechelen.

Ondernemingsnummer: 0880.817.012 / 0646.738.689

We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens waarbij u aangeeft op zoek te zijn naar onroerend goed hetzij te huur hetzij te koop; of voor het opstellen van huur- en koopcontracten, of gegevens die u als mede-eigenaar binnen een residentie dient mee te delen (over uzelf of over uw huurders) aan uw syndicus.

We verwerken uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

We gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen:

  • We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen via via mail of via een in te vullen formulier.
  • We vragen gegevens op bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruik maakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.

Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Uw gegevens worden verwerkt door onze medewerkers, derden waarop we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen, en andere ontvangers in het kader van onze opdracht. We oefenen op elk moment controle uit op de verdere verwerking. U kan inzage vragen in de lijst en verwerkingsactiviteiten van onze externe verwerkers.  

Bij vragen of bemerkingen omtrent het privacy beleid van de VME, kan contact met worden opgenomen met Christel Warson via telefoon +32-89-761141 of via [email protected].

Compare listings

Vergelijken